กิจกรรมสาขาวิชา

facebook_icon

236409060069848
16th of February 2018 11:18 AM
236409060069848
15th of February 2018 12:18 PM
ประกาศรับสมัครงาน สำหรับศิษย์เก่าหรือนักศึกษาที่ใกล้จะจบ บ้านใครอยู่ภูเก็ตหรือใครอยากอยู่ภูเก็ต ก็รีบสมัครด่วนเลยนะคะ
Message image
236409060069848
12th of February 2018 11:11 PM
236409060069848
10th of February 2018 12:42 AM
236409060069848
9th of February 2018 04:16 AM
236409060069848
9th of February 2018 04:16 AM
236409060069848
8th of February 2018 01:42 PM
วันนี้มีนักเรียนมาร่วมทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาจำนวนมาก กิจกรรมคึกคัก นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถจากสิ่งที่ได้เรียนมา
..เรียนสนุก มีโอกาสฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริง ต้องมาเรียนที่จิตวิทยาพายัพนะคะ
Message image