กิจกรรมสาขาวิชา

facebook_icon

236409060069848
22nd of June 2018 01:54 PM
อยากแนะนำให้รู้จักกับอาชีพ

"นักจิตวิทยากรมราชทัณฑ์"

เขาเป็นนักจิตวิทยาที่ปฎิบัติหน้าที่ในเรือนจำ โดยมีหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพจิตให้กับนักโทษในเรือนจำ บำบัดรักษาให้กับผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิต และอีกหน้าที่ที่สำคัญมากๆ เพื่อให้กลับมาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมให้ได้
Message image
236409060069848
22nd of June 2018 11:02 AM
236409060069848
21st of June 2018 09:02 AM
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
profile picture
236409060069848
19th of June 2018 11:46 AM
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ทุกท่าน และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 อย่างพร้อมเพรียงกัน วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม

All PYU faculty members and students are invited to Payap University Wai Kru Ceremony, a Thai ritual in which students pay respects to their teachers in order to express their gratitude and formalize the student–teacher relationship. on the 21st June, 2018. Time: 08:00 – 12:00 am. At Saithantham Arena.
236409060069848
19th of June 2018 09:31 AM
236409060069848
15th of June 2018 01:07 PM
236409060069848
14th of June 2018 01:11 PM