กิจกรรมสาขาวิชา

facebook_icon

236409060069848
19th of November 2017 04:03 PM
เราผลิตบัณฑิตมาแล้ว 30 กว่ารุ่น
บัณฑิตใหม่สาขาวิชาจิตวิทยา รุ่นที่ 40 ของมหาวิทยาลัยพายัพ
Message image
236409060069848
26th of October 2017 06:57 AM
กราบทูลลา ฝ่าพระบาท ในชาตินี้
หากแม้นมี โอกาส ในชาติหน้า
ขอกุศล ผลบุญ หนุนนำพา
เกิดเป็นข้า รองพระบาท ทุกชาติไป

ขอทวยเทพ เทวัญ อันศักดิ์สิทธิ์
ที่สถิตย์ ในวิมาน ชั้นไหนไหน
ดลบันดาล ให้พ่อหลวง ของปวงไทย
สถิตย์ใน สรวงสวรรค์ นิรันดร์เทอญ

ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ
Message image
236409060069848
19th of October 2017 01:25 PM
งานบริการสังคมของนักศึกษาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ ของเราก็ทำ
เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 อาจารย์ชลิดา วสุวัต นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาจิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ไปจัดกิจกรรมสอนคุณลุงคุณป้าตำบลหนองป่าครั่ง ทำงานฝีมือหลากหลาย เป็นการฝึกฝีมือและใช้เวลายามว่างของผู้ใหญ่ให้เป็นประโยชน์
Message image
236409060069848
19th of October 2017 12:29 PM
โครงการวิเคราะห์ตนเอง (Self Analysis) จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
สำหรับนักศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้สามารถรู้จักตนเองและผู้อื่น เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยากรที่ทางสาขาฯ เชิญมาให้ความรู้และทำกิจกรรมในครั้งนี้ คือ อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทางสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ ขอขอบคุณท่านวิทยากรมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
Message image
236409060069848
19th of October 2017 02:25 AM
สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ โดยอาจารย์สุนันท์ เหมะธุลินทร์ และอาจารย์ ดร.ปุณณาสา โพธิพฤกษ์
นำนักศึกษาในรายวิชาการทดสอบทางจิตวิทยา และรายวิชาการให้การปรึกษากลุ่ม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้แบบทดสอบและการให้คำปรึกษา
ที่คลินิกจิตสังคม ศาลจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันพุธที่ 4 คุลาคม 2560

งานนี้พวกเราได้รับการต้อนรับอย่างดี อบอุ่น และเป็นกันเองจากท่านผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มหาวิทยาลัยพายัพขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
Message image
236409060069848
20th of September 2017 10:36 AM
236409060069848
20th of September 2017 10:35 AM