กิจกรรมสาขาวิชา

facebook_icon

236409060069848
22nd of June 2019 12:43 PM
พิธีไหว้ครูที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาได้ร่วมน้อมรำลึกถึงครูผู้ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่พวกนักศึกษา
Message image
236409060069848
21st of June 2019 09:38 AM
พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
Message image
236409060069848
20th of June 2019 08:25 AM
236409060069848
17th of June 2019 04:28 PM
236409060069848
12th of June 2019 04:59 AM
236409060069848
6th of June 2019 01:50 PM
ถ้ารู้สึกเครียด ลองโหลด app พวกนี้มาลองดูนะคะ
236409060069848
4th of June 2019 07:39 AM